Innovatie agenda

Innovatieagenda geeft digitalisering impuls

De overheid moet digitaal volwassen worden om publieke waarde te creëren. Personele transformatie is cruciaal. Een digitaliseringsimpuls vraagt om een heldere visie. Wat wordt uw innovatieagenda?

 

‘Maak Waar!’ is de titel van het recent verschenen rapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid. Wil de digitale overheid kansen waarmaken, dan moet een aantal forse stappen worden gezet. De informatiesamenleving is altijd in ontwikkeling, digitalisering is nooit af.

Publieke waarden

Nu digitale transformatie steeds sneller gaat, voldoen bestaande ICT systemen steeds minder aan de eisen die door medewerkers en inwoners worden gesteld. Het moet sneller en slimmer. De overheid moet naar de volgende fase van digitale volwassenheid toe. Een fase waarin digitalisering niet primair de bedrijfsvoering ondersteunt, maar vooral in dienst wordt gesteld van maatschappelijke beleidsdoelstellingen. Digitalisering dient publieke waarde te creëren.

Stel gebruikers centraal en maak meer gebruik van data analyse om in beeld te brengen hoe burgers de dienstverlening ervaren.  Verkort de feedbackloop van uw processen en ga op zoek naar de uitschieters in de scores. Klanttevredenheid is interessant, klantbehoeften zijn relevanter.

Hogere kwaliteit

Onderhoud van bestaande voorzieningen en optimalisatie van processen leidt niet tot ontwikkeling. Ontwikkeling vergt aparte denkruimte, een innovatie agenda kan daarbij helpen. Innovatie leidt uiteindelijk niet alleen tot betere kwaliteit van dienstverlening, maar ook tot lagere kosten per eenheid product.

Digitalisering is tegenwoordig integraal onderdeel van het primair proces van de overheid en vergt specifieke kennis en uitvoeringskracht. Dat mag niet enkel incident gestuurd worden benaderd, maar vraagt om een samenhangende innovatieagenda. Denk daarbij niet aan klassieke rapporten en adviezen, maar vooral aan begrijpelijke uitgangspunten en ruimte voor experimenteren.

Digitaliseringsimpuls

Personele transformatie is hierbij noodzakelijk. Stimuleer gedragsverandering bij alle medewerkers en creëer meer eigenaarschap voor de digitale overheid. Niet door memo’s te schrijven, maar door meet-ups en gaming als werkvormen in te zetten waarbij betrokkenheid en interactie centraal staan.

Hoogste tijd voor een reisplan, een innovatieagenda die zowel uw eigen gedachten scherpt alsook overdraagbaar is richting alle collega’s om momentum te creëren en de organisatie door digitalisering een impuls te geven. Waar staat uw organisatie nu? Welke richting gaat u op? Wat is een logische eerste stap?

Afspraak

Gelooft u in de digitalisering van de samenleving en ziet u nieuwe technologieën als kans voor de overheid? Laten we een afspraak maken en van gedachten wisselen over uw innovatieagenda.

Otto Thors

Directeur WEgovernment

info@thors.nl

06-8141 8533

WeGovernment

Posted by on 3:26 pm in WeGovernment | 0 comments

WeGovernment

Otto Thors is actief als spreker, adviseur, innovator en hoofdredacteur op innovatieve thema’s zoals social media, participatie en dienstverlening voor overheden.